PUBLICZNA BAZA ĆWICZEŃ

ProTrainUp


966

Udostępnionych i bezpłatnych ćwiczeń


Motoryka #1
Zawodnicy poruszają się jak na…
15 min
0 %
2
Taktyka #2
6 plus bramkarz broni dostępu…
30 min
0 %
12
Technika #3
Différentes variantes de circuit…
15 min
0 %
59
Technika #4
Zawodnicy ustawieni w trzech grupach,…
12 min
0 %
38
Taktyka #5
Celem gry jest doskonalenie taktyki,…
30 min
0 %
48
Taktyka #6
Gra zadaniowa w określonym obszarze…
24 min
0 %
36
Inne #7
Gra w piłkę ręczną w określonym…
5 min
0 %
31
Motoryka #8
10 startów
5 min
0 %
58
Motoryka #9
ćwiczenie na drabince koordynacyjnej…
20 min
0 %
54
Taktyka #10
Boisko 30x30 plus 4 małe bramki…
15 min
0 %
57
Taktyka #11
Atak rozpoczyna bramkarz podaniem…
30 min
0 %
46
Taktyka #12
2 zespoły grają ze sobą na małe…
20 min
0 %
108
Taktyka #13
Zadaniem zawodników jest wymiana…
20 min
0 %
453
Taktyka #14
Gra na utrzymanie się przy piłce…
20 min
0 %
92
Technika #15
Zawodnicy w wyznaczonym polu grają…
10 min
0 %
134
Technika #16
Zawodnicy wykonują miedzy sobą…
10 min
0 %
118
Technika #17
Zawodnicy ustawieni jak na grafice.…
10 min
0 %
156
Technika #18
Zawodnicy rozpoczynają ćwiczenie…
10 min
0 %
117
Technika #19
Przebieg: grupę dzielimy na kilka…
10 min
0 %
143
Technika #21
rzebieg: na sygnał trenera pierwsi…
10 min
0 %
133
Technika #22
Gra 3 × 3 na strefy. Dwie drużyny…
15 min
0 %
98
Technika #23
Zawodnik z boku zagrywa piłkę…
15 min
0 %
130
Technika #24
ćwiczenie rozpoczyna zawodnik…
15 min
0 %
122
Technika #25
Przebieg: zawodnicy ustawieni…
15 min
0 %
111
Technika #26
Przebieg: grupę dzielimy na dwie…
15 min
0 %
112
Inne #27
ćwiczenia wykonoujemy równocześnie…
5 min
0 %
111
Inne #28
Równoczesne prowadzenie piłki…
5 min
0 %
108
Inne #29
Równoczesne prowadzenie piłki…
5 min
0 %
90
Inne #30
Prowadzenie piłki i podanie do…
5 min
0 %
89
Inne #31
Zawodnicy wracając podają piłkę…
5 min
0 %
101
Technika #32
jak na rysunku
15 min
0 %
126
Motoryka #33
Gra w dwa ognie
12 min
0 %
115
Motoryka #34
W dwóch grupach, zaczynamy od…
10 min
0 %
148
Technika #35
Sprzęt: piłka dla każdego, pachołki,…
10 min
0 %
212
Taktyka #36
Wyprowadzenie piłki przez boczną…
20 min
0 %
281
Inne #37
romb
25 min
0 %
299
Taktyka #38
Ustawiamy bramki na przeciw siebie,…
20 min
0 %
162
Motoryka #39
Level 1 Straight ahead - bieg…
18 min
0 %
240
Motoryka #40
Zawodnicy 1 i 5 pełnią rolę środkowych…
10 min
0 %
248
Motoryka #41
GRY NA UTRZYMANIE 4X4+4
24 min
0 %
215
Inne #42
ROZGRZEWKA Z PILKAMI
6 min
0 %
221
Inne #43
ROZGRZEWKA Z PIŁKAMI
6 min
0 %
222
Technika #44
Sprzęt: piłka dla każdego, pachołki,…
10 min
0 %
196
Technika #45
Zawodnicy ustawieni naprzeciwko…
20 min
0 %
182
Taktyka #46
A znajdujący się w kole środkowym…
15 min
0 %
228
Technika #47
Przykładowe łączenie ćwiczeń:…
15 min
0 %
183
Technika #48
Ćwiczący ustawieni są w dwóch…
15 min
0 %
175
Technika #49
Ćwiczenie wykonujemy z podziałem…
15 min
0 %
222
Technika #50
W polu 20 x 15 metrów ustawiamy…
15 min
0 %
209
Technika #51
W polu 20 x 15 metrów ustawiamy…
15 min
0 %
180
Technika #52
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy…
15 min
0 %
171
Motoryka #53
Wersja A Zawodnicy wykonują określone…
15 min
0 %
229
Motoryka #54
- grupa A; prowadzenie piłki slalomem…
15 min
0 %
191
Motoryka #55
Ćwiczenie rozpoczyna pierwszy…
4 min
0 %
163
Motoryka #56
pie wyznaczamy dwóch środkowych…
5 min
0 %
199
Motoryka #57
Dodatkowo za przyborami ustawiony…
10 min
0 %
181
Motoryka #58
Przeprowadzamy ją w dwóch grupach…
15 min
0 %
171
Motoryka #59
Przykładowe kombinacje ćwiczeń…
10 min
0 %
205
Inne #60
Rozgrzewka wykonywana jest w parach.…
10 min
0 %
158
Inne #61
BASEN - ODNOWA BIOLOGICZNA
60 min
0 %
154
Technika #62
Przebieg ćwiczenia: - piłkę posiada…
10 min
0 %
178
Technika #63
Piłkę posiada zawodnik A ustawiony…
10 min
0 %
167
Technika #64
Piłkę posiada dwóch zawodników…
10 min
0 %
140
Technika #65
Ustawienie zawodników w trójkącie…
10 min
0 %
150
Technika #66
Ćwiczenia wykonywane są w parach…
10 min
0 %
165
Technika #67
Na określony sygnał trenera wykonują…
10 min
0 %
117
Technika #68
Ćwiczenie wykonywane jest w parach…
10 min
0 %
139
Technika #69
Ćwiczenie wykonywane jest w grupach…
10 min
0 %
127
Technika #70
Ćwiczenie wykonywane jest w grupach…
15 min
0 %
120
Taktyka #71
awodnicy ustawieni są jak na schemacie.…
10 min
0 %
154
Taktyka #72
Ćwiczenie rozpoczyna obrońca /zawodnik…
10 min
0 %
124
Taktyka #73
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
146
Taktyka #74
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
137
Taktyka #75
kategorii obrony indywidualnej…
10 min
0 %
125
Taktyka #76
Ćwiczenie obrony indywidualnej…
10 min
0 %
823
Taktyka #77
Rozstawienie zawodników jak na…
10 min
0 %
144
Taktyka #78
a bokach kwadratu o wymiarach…
10 min
0 %
123
Taktyka #79
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
137
Taktyka #80
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
129
Taktyka #81
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
127
Taktyka #82
Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy…
5 min
0 %
134
Taktyka #83
obiegnięciem prawej chorągiewki…
10 min
0 %
119
Taktyka #84
Prezentowane ćwiczenia wykowywane…
10 min
0 %
113
Taktyka #85
kryjącego przeciwnika. Ćwiczenie…
10 min
0 %
121
Technika #86
Trzech ćwiczących z piłkami ustawionych…
5 min
0 %
118
Technika #87
Przy jednym z wierzchołków trójkąta…
5 min
0 %
122
Technika #88
łównym założeniem ćwiczenia jest…
2 min
0 %
120
Technika #89
Ćwiczenie wykonywane jest przez…
2 min
0 %
125
Taktyka #90
Głównym założeniem ćwiczenia jest…
15 min
0 %
115
Taktyka #91
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
127
Taktyka #92
Ćwiczenie wykonywane jest w dwóch…
15 min
0 %
124
Technika #93
Stacja 1 Przeskoki w bok z odbicia…
40 min
0 %
134
Technika #94
Stacja 1 Zawodnik A wykonuje bieg…
40 min
0 %
139
Taktyka #95
Na przedstawionym powyżej schemacie…
15 min
0 %
105
Taktyka #96
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
93
Taktyka #97
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
90
Taktyka #98
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
83
Taktyka #99
Założenie i przebieg ćwiczenia…
15 min
0 %
116
Taktyka #100
Zawodnicy posiadający piłki podzieleni…
10 min
0 %
115
Inne #101
Głównym założeniem ćwiczenia jest…
15 min
0 %
125
Inne #102
Ćwiczenie przeznaczone jest do…
14 min
0 %
109
Technika #103
Ćwiczenie wykonywane jest przez…
10 min
0 %
109
Inne #104
Grę rozpoczyna obrońca z pola…
15 min
0 %
111
Inne #105
Zadaniem zawodnika z piłką jest…
15 min
0 %
105
Inne #106
Dzieci grają 1 na 1, jednak oddać…
14 min
0 %
113
Inne #107
Tak naprawdę dzieci grają tutaj…
15 min
0 %
119
Inne #108
Przebieg: Zawodnicy podzieleni…
15 min
0 %
119
Inne #109
PRZEBIEG Zawodnicy grają 4 x 4.…
15 min
0 %
114
Inne #110
1 i 1′ – Trener uderza piłkę na…
15 min
0 %
536
Inne #111
Cel: doskonalenie ataku indywidualnego…
15 min
0 %
98
Motoryka #112
Pole o wymiarach 15x15m Zawodnicy…
9 min
0 %
156
Taktyka #113
Gra na cztery małe bramki 4 na…
16 min
0 %
145
Motoryka #114
Ćw. wg schematu
20 min
0 %
189
Motoryka #115
Forma strumieniowa. Najpierw ćw…
15 min
0 %
137
Motoryka #116
Ćw. wg schematu
5 min
0 %
169
Motoryka #117
Ćwiczenia koordynacyjne w formie…
10 min
0 %
132
Motoryka #118
Zawodnicy ustawieni na przeciwko…
10 min
0 %
144
Motoryka #119
Ćw. wg schematu
15 min
0 %
151
Motoryka #120
Rozgrzewka ogólnorozwojowa bez…
15 min
0 %
124
Motoryka #121
Skok przez 2 płotki, następnie…
0 min
0 %
120
Motoryka #122
Na polu zabawy rozstawiamy pachołki…
10 min
0 %
130
Motoryka #123
Rozgrzewka Koordynacyjna wg schematu.
15 min
0 %
845
Motoryka #124
Dzieci robią różne ćwiczenia na…
5 min
0 %
115
Motoryka #125
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
127
Motoryka #126
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
113
Technika #127
Ćwiczenie można stosować w ruchu…
10 min
0 %
155
Taktyka #128
Zadaniem czwórki zawodników jest…
10 min
0 %
119
Technika #129
Zacznij z 6-8 zawodnikami na placu…
10 min
0 %
160
Technika #130
Kolejność podań . 2-1 i 2 zagrywa…
10 min
0 %
167
Technika #131
1 zagrywa piłke do2 i biegnie…
10 min
0 %
141
Technika #132
Przyjecie prawa, podanie Lewa.Potem…
10 min
0 %
131
Technika #133
jak w obrazku
10 min
0 %
144
Technika #134
1 - prowadzenie piłki 2-zmiana…
10 min
0 %
170
Technika #135
zewnętrzna piłke prowadzimy ,…
10 min
0 %
141
Technika #136
zewnętrzna piłke prowadzimy ,…
15 min
0 %
127
Technika #137
Prowadzimy zewnętrzną cześcią…
10 min
0 %
132
Technika #138
Tak jak poprzedni tylko na dwie…
10 min
0 %
129
Technika #139
prowadzenie piłki zewnętrzną częscią…
5 min
0 %
130
Technika #140
Zawodnik z piłką po przez obserwację…
15 min
0 %
127
Motoryka #141
Dwa zespoły podzielone na dwójki…
10 min
0 %
134
Technika #142
Dwa zespoły podzielone na dwójki.…
10 min
0 %
116
Motoryka #143
Ćwiczący ustawieni w rzędach.…
10 min
0 %
102
Technika #144
W ograniczonym polu gry, którego…
10 min
0 %
116
Technika #145
jak w obrazku
10 min
0 %
146
Technika #146
jak na obrazku
15 min
0 %
160
Technika #147
w grafice
10 min
0 %
119
Technika #148
według schematu
10 min
0 %
129
Technika #149
Wersja 1 – prowadzenie piłki z…
20 min
0 %
109
Technika #150
wiczacy A po prowadzeniu, podaje…
15 min
0 %
133
Technika #151
Jak na rysunku w odległosci 15-20…
15 min
0 %
118
Technika #152
Cwiczacy A podaje do B (1). Zawodnik…
10 min
0 %
121
Technika #153
według schematu
15 min
0 %
107
Technika #154
jak na obrazku
15 min
0 %
112
Technika #155
.
10 min
0 %
115
Technika #156
.
15 min
0 %
106
Technika #157
na zdjeciu
15 min
0 %
115
Technika #158
jak w opisie
15 min
0 %
118
Technika #159
podania według schematu
10 min
0 %
104
Technika #160
jak na schemacie
15 min
0 %
123
Technika #161
Ustaw nieduże kwadraty z talerzyków…
10 min
0 %
128
Technika #162
Wyznacz kwadratowe lub okrągłe…
15 min
0 %
135
Technika #163
Ustawienie dzieci przedstawia…
15 min
0 %
118
Technika #164
Ustaw pole dowolnej wielkości,…
15 min
0 %
124
Technika #165
Dobierz dzieci parami, najlepiej…
15 min
0 %
114
Technika #166
Wyznacz odpowiednie pole do ilości…
15 min
0 %
118
Technika #167
Dobierz dzieci parami (najlepiej…
15 min
0 %
122
Taktyka #168
Zorganizuj pachołki i ustaw z…
15 min
0 %
125
Technika #169
Pole zabawy przedziel na dwie…
15 min
0 %
109
Technika #170
Na sygnał trenera wszystkie dzieci…
15 min
0 %
142
Inne #171
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
15 min
0 %
112
Inne #172
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
20 min
0 %
117
Inne #173
Wyznaczamy pole gry jak wyżej,…
20 min
0 %
118
Inne #174
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
15 min
0 %
114
Inne #175
Gra 3 na 1 na 4 bramki z 2 bramkarzami…
15 min
0 %
120
Inne #176
Gra 3 na 1 na 4 bramki z 2 bramkarzami…
15 min
0 %
128
Technika #177
Przygotowanie: Na środku ustawiamy…
15 min
0 %
118
Technika #178
Przygotowanie: 10 metrów przed…
15 min
0 %
109
Technika #179
Przygotowanie: Ok. 8 metrów przed…
15 min
0 %
118
Technika #180
3 pary graczy ćwiczą razem. 2…
15 min
0 %
114
Technika #181
Dwie 3-osobowe grupy, na każdą…
15 min
0 %
111
Technika #182
Po 4 graczy na wyznaczonym polu…
15 min
0 %
117
Technika #183
Wyznaczamy pole o wymiarach 30…
15 min
0 %
112
Technika #184
Na polu gry ustawiamy kilka bramek…
15 min
0 %
108
Technika #185
Dzieci ustawione w dwuszeregu:…
15 min
0 %
90
Technika #186
Wyznaczamy 3 pola, na dwóch zewnętrznych…
15 min
0 %
104
Technika #187
Na polu gry o powierzchni 10 x…
15 min
0 %
108
Technika #188
Trener (lub jedno z dzieci) prowadzi…
10 min
0 %
131
Technika #189
Trener i jedno z dzieci (lepiej…
15 min
0 %
104
Technika #192
Przed bramką z bramkarzem ustawiamy…
15 min
0 %
112
Technika #193
Na wyznaczonym boisku ustawiamy…
15 min
0 %
118
Technika #194
Wyznaczamy pole gry, ustawiamy…
15 min
0 %
109
Technika #195
Wyznaczamy obok siebie 2 pola…
15 min
0 %
107
Technika #196
Przygotowanie: W odległości 10…
15 min
0 %
117
Motoryka #197
Plastron i piłka Na każdą parę…
15 min
0 %
127
Motoryka #198
Rzut plastronem na odległość Dzieci…
15 min
0 %
105
Technika #199
Rycerze i zły czarnoksiężnik Dzieci…
10 min
0 %
107
Technika #200
gimnastyczną podziel na połowy.…
20 min
0 %
111
Technika #201
środku każdej połówki sali gimnastycznej…
20 min
0 %
123
Motoryka #202
Organizacja : Na każdej połowie…
15 min
0 %
117
Taktyka #203
W każdej połowie sali na liniach…
20 min
0 %
120
Technika #204
Na obu połowach sali gimnastycznej…
10 min
0 %
106
Technika #205
Rozstawienie przyborów i podział…
5 min
0 %
110
Technika #206
Na obu połowach sali gimnastycznej…
15 min
0 %
106
Technika #207
Dzieci dowolnie prowadzą piłkę…
15 min
0 %
108
Technika #208
W sali gimnastycznej wyznacz dwa…
15 min
0 %
106
Technika #209
Ławki gimnastyczne przewróć na…
10 min
0 %
99
Technika #210
Uczniów podziel na 4 zespoły 6-osobowe…
10 min
0 %
110
Technika #211
Ławki gimnastyczne ustaw na bokach…
30 min
0 %
116
Technika #212
W odległości ok. 5 m od ławek…
15 min
0 %
109
Taktyka #213
 Zadania na ławeczce gimnastycznej:…
10 min
0 %
100
Technika #214
4 ławki gimnastyczne ustaw na…
10 min
0 %
92
Technika #215
Salę podziel na 3 boiska. Na każdym…
10 min
0 %
102
Technika #216
Wszystkie pary poruszają się dowolnie…
10 min
0 %
103
Technika #217
Ustaw 6 części skrzyni (wyspy)…
10 min
0 %
96
Taktyka #218
Ustaw 6 części skrzyni (wyspy)…
10 min
0 %
104
Technika #219
2 uczniów, każdego z piłką, ustaw…
10 min
0 %
96
Technika #220
Na ograniczonym polu gry oznacz…
10 min
0 %
89
Taktyka #221
Podziel uczniów na 6 zespołów…
10 min
0 %
108
Technika #222
Ustaw 6 części skrzyni j w dowolnych…
8 min
0 %
93
Technika #223
Uczniów podziel na 4 zespoły po…
10 min
0 %
116
Technika #224
Na każdej połowie sali ustaw 11…
10 min
0 %
106
Technika #225
Organizacja : Salę podziel na…
10 min
0 %
99
Technika #226
Pachołki ustaw dowolnie na całej…
10 min
0 %
96
Inne #227
Na liniach końcowych ustaw bramki…
15 min
0 %
104
Technika #228
3 zespoły na każdej połowie nazwij…
15 min
0 %
106
Technika #229
Uczniowie podzieleni na 6 zespołów…
15 min
0 %
110
Technika #230
Wyznacz 2 grupy po 12 uczniów.…
15 min
0 %
111
Technika #231
Zespół czerwonych pełni rolę strażników,…
15 min
0 %
108
Technika #232
Ćwiczenie techniki strzału prostym…
15 min
0 %
134
Technika #233
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy.…
10 min
0 %
128
Technika #234
Zawodnicy podzieleni na grupy.…
15 min
0 %
119
Inne #235
Na każdym boisku ustaw 6 bramek…
25 min
0 %
118
Motoryka #236
Uczniów podziel na 12 par tak…
10 min
0 %
111
Inne #237
Na każdym boisku ustaw 6 bramek…
25 min
0 %
108
Technika #238
ustaw 4 otwarte bramki do przeprowadzenia…
15 min
0 %
116
Technika #239
Wyznacz 2 sektory, pomiędzy którymi…
15 min
0 %
108
Technika #240
24 pachołki rozstaw w rozsypce…
5 min
0 %
114
Motoryka #241
Uczniowie biegają swobodnie po…
10 min
0 %
130
Technika #242
Uczniów podziel na 8 grup po 3…
10 min
0 %
103
Technika #243
Na obu liniach końcowych każdego…
15 min
0 %
109
Technika #244
Uczniowie są pilotami swoich rakiet…
7 min
0 %
111
Motoryka #245
Bieg tlenowy o stałej intensywności
40 min
0 %
132
Technika #246
Jak na rysunku. Uderzenie piłki…
20 min
0 %
232
Technika #247
Strzał po podaniu w parach. Zawodnicy…
10 min
0 %
344
Technika #248
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
440
Motoryka #249
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
442
Taktyka #250
Podział na dwa zespoły w grze…
16 min
0 %
488
Technika #251
Ćwiczenie wg schematu
8 min
0 %
544
Technika #252
Schemat jak na rysunku. Niebiescy…
20 min
0 %
570
Taktyka #253
W polu gry gra 4v4 plus 2 zawodników…
20 min
0 %
678
Technika #254
3 ćwiczących A,B,C. 2 pachołki.…
15 min
0 %
516
Technika #255
Zawodnicy podzieleni na grupy.…
15 min
0 %
526
Technika #256
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy.…
10 min
0 %
554
Motoryka #257
Celem złodzieja jest przebiec…
10 min
0 %
587
Taktyka #258
W 1 strefie rozgrywany jest pojedynek…
15 min
0 %
919
Taktyka #259
Zawodnicy rozgrywają akcję w 1…
15 min
0 %
529
Motoryka #260
Siła - Trening funkcjonalny bez…
10 min
0 %
502
Taktyka #261
Gra na zmniejszonym polu - z zadaniami…
20 min
0 %
578
Taktyka #262
Bramkarz zagrywa piłkę do bocznej…
20 min
0 %
604
Inne #263
Czas pracy : 2 x 8 minut. 1. KOORDYNACJA…
16 min
0 %
1183
Technika #264
Kontrola piłki w biegu jak również…
15 min
0 %
546
Technika #265
Ćwiczenie 5 Ustawienie: Jak na…
10 min
0 %
570
Technika #266
Ćwiczenie 4 Ustawienie: Ćwiczący…
10 min
0 %
504
Technika #267
Ćwiczenie 3 Ustawienie: Jak na…
8 min
0 %
551
Technika #268
Ćwiczenie 2 Ustawienie: Jak na…
10 min
0 %
510
Technika #269
Ćwiczenie 1 Ustawienie: W rozsypce…
8 min
0 %
492
Taktyka #270
Bramkarz podaje piłkę do srodkowego…
20 min
0 %
730
Technika #271
każdy zawodnik w polu wykonuje…
15 min
0 %
409
Taktyka #272
Ustawienie jak na rysunku. Schemat…
20 min
0 %
527
Taktyka #273
1. Obrońca prowadzi piłkę, przed…
30 min
0 %
500
Taktyka #274
Ustawienie jak na rysunku. Rozegranie…
20 min
0 %
527
Taktyka #275
Gra 4x2 lub 6x3 w bocznych strefach.…
10 min
0 %
1227
Taktyka #276
Trening techniczno – taktycznyFaza…
50 min
0 %
610
Inne #277
Gra 4x4 z 4 zewnętrznymi zawodnikami…
20 min
0 %
594
Inne #278
Ćw. zaczynamy od podania skośnego…
10 min
0 %
599
Inne #279
Schemat podań jak na rysunku zakończony…
15 min
0 %
629
Inne #280
STACJA I -każda stacja 5 ' pracy…
30 min
0 %
503
Motoryka #281
Prowadzenie piłki w określonym…
12 min
0 %
547
Inne #282
Rozegranie piłki w grupach w formie…
16 min
0 %
1411
Taktyka #283
Ustawienie grzybków i zawodników…
20 min
0 %
474
Motoryka #284
Zawodnicy w dwójkach i jedną piłką.…
10 min
0 %
579
Technika #285
Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach…
10 min
0 %
586
Taktyka #286
Zadaniem czwórki zawodników jest…
10 min
0 %
430
Inne #287
Zawodnicy ustawieni przy pachołkach…
10 min
0 %
468
Technika #288
Gra polega na obronie dostępu…
20 min
0 %
475
Technika #289
Schemat podań i przyjęć wg…
10 min
0 %
450
Motoryka #290
Tor koordynacyjno-tlenowyZawodnicy…
20 min
0 %
1521
Motoryka #291
Ustawienie: zawodnicy ustawieni…
15 min
0 %
453
Motoryka #292
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
380
Motoryka #293
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
12 min
0 %
465
Motoryka #294
Kształtowanie szybkości i czasu…
25 min
0 %
413
Technika #295
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
14 min
0 %
408
Technika #296
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
449
Motoryka #297
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
30 min
0 %
364
Technika #298
открывание перед приемом мяча,…
20 min
0 %
371
Motoryka #299
Podział na dwie grupy. Zaczynamy…
30 min
0 %
390
Technika #300
Ustawienie jak na grafice, w parach…
15 min
0 %
364
Technika #301
Zespół podzielony na dwie grupy.…
20 min
0 %
370
Technika #302
Zespół podzielony na 3 drużyny…
18 min
0 %
375
Inne #303
Z pachołów wyznaczamy cztery pola…
10 min
0 %
428
Technika #304
Zespół podzielony na 3 drużyny…
18 min
0 %
892
Technika #305
Zespół podzielony na dwie grupy.…
20 min
0 %
329
Motoryka #306
Podział na dwie grupy. Zaczynamy…
30 min
0 %
413
Technika #307
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
534
Technika #308
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
528
Taktyka #309
Zagranie od zawodnika A(boczny…
10 min
0 %
692
Taktyka #310
Wznowienie bramkarza ręka do zawodnika…
10 min
0 %
678
Motoryka #311
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
12 min
0 %
1017
Taktyka #312
Gra na ograniczonej przestrzeni…
15 min
0 %
1078
Technika #313
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
14 min
0 %
459
Motoryka #314
Ustawienie jak na rysunku. Prowadzenie…
12 min
0 %
457
Technika #315
Ustawienie jak na grafice, w parach…
15 min
0 %
1133
Technika #316
Ćwiczenie techniki strzału prostym…
15 min
0 %
1173
Taktyka #317
Schemat podań zakończony strzałem…
20 min
0 %
546
Motoryka #318
3
Пасс на третьего
7 min
0 %
568
Technika #319
Gra w "Kwadrata" - gra techniczna…
15 min
0 %
578
Taktyka #320
"Gra na 3go", rozegranie piłki…
30 min
0 %
523
Motoryka #321
Akcent wytrzymałości tlenowej…
20 min
0 %
1353
Motoryka #322
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
30 min
0 %
414
Taktyka #324
Organizacja ćwiczenia: Zawodnicy…
18 min
0 %
1226
Technika #325
открывание перед приемом мяча,…
20 min
0 %
1291
Technika #326
Schemat strzelecki wg rysunku.
20 min
0 %
563
Taktyka #327
Zadaniowa gra na utrzymanie 5x5+2NOrganizacja…
20 min
0 %
1184
Taktyka #328
Organizacja ćwiczenia: W centrum…
20 min
0 %
563
Taktyka #329
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy,…
10 min
0 %
1184
Taktyka #330
Organizacja i przebieg ćwiczenia…
20 min
0 %
533
Technika #331
Schemat podań i przyjęć wg…
10 min
0 %
668
Taktyka #332
doskonalenie uderzeń rzutów wolnych…
10 min
0 %
526
Taktyka #333
Gra na utrzymanie. Zadaniem zawodników…
10 min
0 %
1243
Taktyka #334
Gra pozycyjna 6x4 doskonaląca…
20 min
0 %
567
Taktyka #335
Organizacja ćwiczenia: Pole jak…
20 min
0 %
1025
Motoryka #336
Kształtowanie szybkości i czasu…
25 min
0 %
723
Taktyka #337
Zepsol podzielony na 5 grup. zawodnik…
20 min
0 %
609
Taktyka #338
Zepsol podzielony na 5 grup. zawodnik…
20 min
0 %
574
Inne #339
Rozegranie piłki w czwórce ze…
30 min
0 %
612
Taktyka #340
Przebieg ćwiczenia:   1.    A…
20 min
0 %
674
Taktyka #341
Przebieg ćwiczenia: 1.    A wykonuje…
20 min
0 %
1429
Inne #342
Rozpisalem kilka warjantów rzutów…
20 min
0 %
625
Technika #343
Koordynacja ruchowa w ćwiczeniu…
30 min
0 %
597
Motoryka #344
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
1312
Motoryka #345
Drużyna w ataku przed zdobyciem…
20 min
0 %
1209
Technika #346
Prowadzenie piłki w kierunku manekina,…
10 min
0 %
734
Technika #347
Ćwiczenie w formie rywalizacjiPodania…
12 min
0 %
627
Technika #348
Ćwiczenie w formie kompleksowej…
15 min
0 %
638
Taktyka #349
Zawodnicy podzeleni na dwie grupy…
20 min
0 %
1180
Taktyka #350
Schemat rozegrania piłki na skrzydle,…
30 min
0 %
680
Taktyka #351
Zawodnicy podzeleni na 3-4 grupy…
20 min
0 %
508
Taktyka #352
Schemat strzelecki wg rysunku…
30 min
0 %
553
Taktyka #353
Organizacja: Dwa zespoły 7 osobowe…
25 min
0 %
510
Technika #354
Schemat podań wg rysunku. Ćwiczenie…
12 min
0 %
648
Motoryka #355
Doskonalenie rozegrania w bocznej…
15 min
0 %
541
Taktyka #356
DDD
EGZMIN
12 min
0 %
520
Motoryka #357
Ćwiczący wykonują 12 obiegów.…
30 min
0 %
541
Motoryka #358
Stacja 1. Grupa zawodników wykonuje…
25 min
0 %
633
Motoryka #359
Wytrzymałość - tlenowa - średnie…
20 min
0 %
495
Taktyka #360
Wyprowadzenie pass do środkowego,…
25 min
0 %
629
Taktyka #361
Zawodnicy grają w przewadze 3x1,…
10 min
0 %
412
Taktyka #362
Organizacja:Połowa boiska podzielona…
20 min
0 %
522
Technika #363
Schemat strzelecki wg rysunku.…
20 min
0 %
577
Motoryka #364
Rywalizacja 2 grup. Sprint do…
20 min
0 %
629
Inne #365
STACJA I -każda stacja 5 ' pracy…
30 min
0 %
620
Taktyka #366
Gra 5v5 w środkowej strefie boiska.…
25 min
0 %
577
Technika #367
Zawodnicy z piłkami są "złodziejami",…
8 min
0 %
580
Technika #368
OPIS: zawodnicy podzieleni są…
20 min
0 %
547
Motoryka #369
test
7 min
0 %
506
Technika #370
OPIS: zawodnicy wykonują ćwiczenia…
15 min
0 %
537
Motoryka #371
3x10 minut (2x przerwa po około…
40 min
0 %
565
Taktyka #372
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
20 min
0 %
527
Taktyka #373
Bramkarz + 4 zawodników broniących…
20 min
0 %
576
Inne #374
gra po trójkącie
20 min
0 %
586
Taktyka #375
Rozegranie piłki w systemie 4-2-3-1
20 min
0 %
431
Taktyka #376
W trzech polach toczy się gra…
8 min
0 %
587
Inne #377
Czas pracy : 2 x 8 minut. 1. KOORDYNACJA…
16 min
0 %
1409
Taktyka #378
Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik…
20 min
0 %
521
Taktyka #379
Trening techniczno taktyczny
30 min
0 %
408
Taktyka #380
W oznaczonym polu toczy się gra…
25 min
0 %
462
Taktyka #381
I Faza Bramkarz wznawia grę do…
20 min
0 %
460
Taktyka #382
Ćwiczenie wykonujemy na dwie strony…
16 min
0 %
454
Taktyka #383
Schemat rozegrania ataku w systemie…
20 min
0 %
465
Technika #384
Gra w dziadka na 2 strefy. 6 zawodników…
5 min
0 %
528
Technika #385
Doskonalenie zwodu pojedynczego.…
10 min
0 %
477
Technika #386
KONCEPCJA:  utrwalenie strzału…
20 min
0 %
1133
Technika #387
Doskonalenie przyjęć i podań we…
15 min
0 %
662
Taktyka #388
GRA ZADANIOWA NA UTRZYMANIE -…
20 min
0 %
496
Motoryka #389
SSG - posiadanie 4x4 + 4N Celem…
15 min
0 %
1106
Taktyka #390
Przygotowanie przez trenera gry…
15 min
0 %
422
Taktyka #391
a) Zawodnik 1 wykonuje drybling…
10 min
0 %
488
Motoryka #392
Zawodnicy grają 5x2 w wyznaczonym…
15 min
0 %
515
Motoryka #393
Strumień wytrzymałościowy z elementami…
20 min
0 %
556
Inne #394
Gra dowolna na duże bramki 5x5.
20 min
0 %
470
Motoryka #395
Zadaniem berka jest schwytanie…
7 min
0 %
1670
Motoryka #396
Ćwiczenie wg schematu na rysunku1-…
16 min
0 %
630
Inne #397
Zawodnicy w parach i stają naprzeciwko…
5 min
0 %
546
Taktyka #398
w tym ćwiczeniu zawodnicy kończąc…
15 min
0 %
465
Taktyka #399
Trening strzelecki z elementami…
20 min
0 %
606
Motoryka #400
 GRA 1 W określonym…
8 min
0 %
1480
Taktyka #401
Zawodnik 1 zagrywa do Zawodnika…
10 min
0 %
449
Taktyka #402
Zawodnik 1 prowadzi piłkę między…
10 min
0 %
562
Taktyka #403
Ćwiczenie prezentujące atak szybki.Plac…
15 min
0 %
541
Technika #404
Celem ćwiczenia jest doskonalenie…
30 min
0 %
1937
Inne #405
Zawodnik po wykonaniu slalomu…
12 min
0 %
500
Taktyka #406
Gra w sześciokącie 6x3. Zawodnicy…
15 min
0 %
528
Taktyka #407
W wyznaczonym kwadracie toczy…
15 min
0 %
497
Motoryka #408
Dzieci robią różne ćwiczenia na…
5 min
0 %
480
Technika #409
Zawodnicy wymieniają podania w…
20 min
0 %
497
Technika #410
Podział zespołu na 3 grupy:1.…
15 min
0 %
1861
Motoryka #411
Strumień wytrzymałościowy 2 serie…
20 min
0 %
1763
Technika #412
Gra polega na obronie dostępu…
20 min
0 %
638
Taktyka #413
Zawodnicy ustawieni tak jak na…
10 min
0 %
1053
Taktyka #414
Gra 4x4+BR+2N - Faza:otwarcia…